Rejestracja czasu pracy – sprawne zarządzanie pracownikami

Zarządzanie pracownikami to często spore wyzwanie, któremu nie każdy szef potrafi sprostać. Proces ten obejmuje wiele składowych, co przyczynia się do różnego rodzaju trudności. Jednym z kluczowych elementów w obszarze zarządzania pracownikami jest rejestracja czasu pracy, która powinna zostać zorganizowana w przejrzysty sposób. Aby sprawnie prowadzić tego rodzaju działanie warto wykorzystywać wsparcie dedykowanych narzędzi informatycznych.

Jesteś osobą zarządzającą serwisem? Koordynujesz pracę swojego zespołu? Pragniesz monitorować efektywność pracowników? Rejestracja czasu pracy w programie do serwisu wesprze Twoje działania. Poznaj specyfikę tego rozwiązania i dowiedz się jakie ma zastosowanie.

Monitoruj czas pracy w programie Serwis Planer.

Cały miesiąc darmowych testów bez zobowiązań i bez karty kredytowej

Monitorowanie czasu poświęconego na zlecenia

Serwis Planner umożliwia monitorowanie czasu poświęconego na realizację zleceń przez serwisantów poprzez rejestrację czasu pracy w systemie. Działanie to jest proste, szybkie i funkcjonalne – nie sprawi problemów nawet najbardziej sceptycznym wobec technologii pracownikom.

Po realizacji obowiązków serwisant wprowadza informacje o zleceniu do dedykowanej karty. Aby dokonać rejestracji czasu pracy poświęconego na dane zlecenie wystarczy, że wypełni on pole – wykorzystany czas. Nastąpi wówczas automatyczne zapisanie czasu pracy serwisanta w systemie.

Rejestracja czasu pracy w systemie serwisowym

Nie ma konieczności tworzenia zdarzeń przy zleceniu, które będą potwierdzać zrealizowane działania. Do raportowania czasu pracy wystarczy wypełnienie tego jednego pola. Dane, które zostaną do niego wprowadzone, będą wykorzystane w raporcie systemowym o czasie realizacji zleceń przez poszczególnych pracowników.

Zaletą jest możliwość wykorzystania aplikacji mobilnej, która coraz częściej towarzyszy serwisantom. W aplikacji Serwis Planner również znajduje się karta zlecenia oraz istnieje możliwość zarejestrowania czasu wykorzystanego na realizację. Pracownik, który wykonuje swoje działania w terenie, nie musi logować się do serwisu za pomocą przeglądarki. Rejestracja czasu pracy w łatwy sposób może zostać wykonana z wykorzystaniem aplikacji mobilnej na jego smartfonie.

Rejestracja czasu pracy w aplikacji - zlecenie
Rejestracja czasu pracy w aplikacji - podpis klienta

Raporty systemowe

Dane zbierane przez pole „wykorzystany czas” służą do tworzenia raportów systemowych, które można analizować pod kątem pracowników realizujących dane zlecenie, typów procesów oraz wybranych kontrahentów.

Raport o czasie poświęconym na wykonanie zlecenia przez serwisanta jest idealnym wsparciem dla kierownika chcącego monitorować efektywność prowadzonych działań. Analiza wydajności pracowników służy poszukiwaniu usprawnień biznesowych oraz wprowadzaniu korzystniejszych rozwiązań finansowych.

Rejestracja czasu pracy w raportach serwisowych

Rejestracja czasu pracy – korzyść dla każdego

Rejestracja czasu pracy jest oczywistą korzyścią dla kierowników, ponieważ mechanizm ten jest elementem kontroli pracowników. Zgodnie z tym, co zostało wspomniane powyżej, analiza raportów służy ocenie efektywności pracowników, optymalizacji działań przedsiębiorstwa i planowaniu kosztów. Przyczynia się także do projektowania wartościowego systemu motywacyjnego – premiującego pracowników wykonujących działania w planowanym czasie, ale z uwzględnieniem poziomu trudności zadań oraz jakości wykonania.

Kierownicy nie są jednak jedynymi podmiotami korzystającymi z zalet rejestracji czasu pracy. Rozwiązanie to wspiera także pracowników w ich codziennej pracy i jest mechanizmem potwierdzającym wysiłek włożony w wykonywanie obowiązków. Systematyczne monitorowanie czasu poświęcanego na zlecenia pozwala na ocenę jakości czasu planowanego – poprawności jego doboru.

Kolejną zaletą rejestracji czasu pracy w programie Serwis Planner jest wiedza o rzeczywistym czasie potrzebnym na wykonanie danego typu zlecenia. W przypadku kiedy dane historyczne świadczą o rozbieżności między czasem planowanym a wykorzystanym, ten drugi może posłużyć jako informacja o realnym czasie wykonania zlecenia.

Kluczową korzyścią dla serwisantów otrzymujących wynagrodzenie w formie stawki godzinowej jest możliwość analizowania liczby przepracowanych godzin i stała wiedza o przysługującej kwocie należnej. Istnieje dzięki temu transparentność oraz ograniczona zostaje możliwość błędnych wyliczeń.

Podsumowanie

Serwis Planner to narzędzie, które pomoże Tobie w szybki sposób prowadzić ewidencję obecności i zastąpi Twój dotychczasowy sposób rejestracji czasu pracy. Chcesz porzucić nieuporządkowane pliki oraz papierowe listy obecności? Pragniesz mieć wszystkie dane w jednym miejscu? Chcesz by pracownicy samodzielnie określali swój czas pracy? Skorzystaj z darmowego testu programu do zarządzania serwisem i przekonaj się w praktyce, co możesz zyskać.

Monitoruj czas pracy w programie Serwis Planer.

Cały miesiąc darmowych testów bez zobowiązań i bez karty kredytowej

Polecamy także:

Informacje

  • O nas
  • Kontakt
  • Bezpieczeństwo
  • Nowości
  • Klienci
  • Case Studies
  • Finansowanie
  • FAQ
  • RODO
  • Dla Partnera

Na początek

Wiedza o serwisie

Integracje