Elastyczność programu do serwisu

Dopasuj Serwis Planner do Twojego biznesu

Serwis Planner należy do najbardziej elastycznych programów do zarządzania zleceniami na rynku. Oznacza to, że jako właściciel lub administrator systemu możesz samodzielnie, w określonym zakresie, dopasować go do indywidualnych potrzeb Twojego przedsiębiorstwa. Niezależnie od branży i rozmiaru Twojej firmy, o każdej porze dnia i nocy oraz bez ograniczeń w zakresie liczby zmian. Wszystko to bez żadnych ukrytych kosztów i bez konieczności czekania, aż producent systemu wdroży oczekiwane przez Ciebie zmiany.

Nie czekaj – sprawdź możliwości konfiguracji Serwis Planner już teraz i ciesz się systemem działającym zgodnie z potrzebami Twojej firmy!

Zlecenia zgodne ze specyfiką Twojej firmy

Twórz różne typy zleceń

Wszystkie zlecenia firmy tworzone w systemie Serwis Planner mogą przyjmować dowolną formę i być z łatwością dostosowane do wymagań branży, w której działasz. Nieważne czy Twoja firma zajmuje się serwisem maszyn i urządzeń, zarządzaniem usługami czy techniczną obsługą nieruchomości (bądź wieloma innymi branżami) – elastyczność Serwis Plannera jest w tym zakresie bezkonkurencyjna. Wśród obsługiwanych przez nasze rozwiązanie procesów znajdują się, między innymi, zlecenia serwisowe, przeglądy, reklamacje, audyty, zlecenia IT i reklamowe. Masz wątpliwości, czy procesy Twojej firmy mogą być skutecznie obsługiwane w programie Serwis Planner? Skontaktuj się z zespołem naszych doświadczonych doradców i przekonaj się, co możemy dla Ciebie zrobić.

Dowolnie konfiguruj statusy zleceń

Prócz tworzenia zleceń o różnych, wymienionych powyżej typach, program Serwis Planner umożliwia dowolne definiowanie ich statusów (faz) na poszczególnych etapach procesu. Dzięki temu z łatwością zostaną one dopasowane do branży i indywidualnych potrzeb Twojego biznesu, a Twoi serwisanci (oraz kierownicy) już zawsze będą wiedzieć, co składa się na daną fazę, jakie czynności należy wykonać, a także co trzeba będzie zrobić w następnej kolejności. Poszczególne statusy procesu mogą zatem przyjmować prostą, tradycyjną formę (jak na przykład „nowe”, „przekazane do realizacji” czy „zrobione”), ale również odpowiadać na bardziej skomplikowane potrzeby firmy (np. „czekamy na części”, „czekamy na decyzję klienta”, itd.).

Zarządzaj wszystkimi polami w zleceniu

Statusy zleceń nie są jedyną ich częścią, który możesz dopasować do specyfiki działalności Twojej firmy – konfiguracji podlegają… niemal wszystkie ich pola! W przeciwieństwie do lwiej części dostępnych na rynku systemów do serwisu, Serwis Planner umożliwia elastyczne dopasowanie wszystkich wyświetlanych serwisantom elementów zlecenia. Możesz nie tylko ograniczyć dostępne (i tym samym widoczne) mu pola wyłącznie do tych, które mają dla niego znaczenie, ale również nadać im dowolną formę lub nazwę.

Wśród dostępnych możliwości konfiguracji tego rodzaju pól-atrybutów znajdują się:

 • pola tekstowe – do dowolnego rodzaju opisu,
 • pola liczbowe – do wprowadzenia informacji np. o liczbie przejechanych kilometrów czy zużytych materiałów,
 • listy jednokrotnego wyboru – dotyczące, na przykład, określenia, czy dane zlecenie jest odpłatne, czy też dotyczy produktu na gwarancji,
 • listy wielokrotnego wyboru – dowolne checklisty z elementami „do odhaczenia”, ale też określanie zakresu parametrów produktu oraz wiele innych,
 • pliki (umożliwiające np. podpięcie instrukcji, skanu protokołu itp.),
 • podpis klienta – znacznie przyspieszający obsługę w formie elektronicznej,
 • a także dowolne tagi, które określają czego dotyczy dane zlecenie bez konieczności wchodzenia w nie – oszczędzając tym samym czas serwisantów.

Korzystaj z elastycznej tablicy zleceń

Patrząc szerzej – poza poszczególne zlecenia – Serwis Planner umożliwia również dowolną, indywidualną konfigurację całej tablicy zleceń, na której są one przechowywane i wyświetlane uprawnionym pracownikom Twojej firmy. Elastyczny kanban ze zleceniami to wygodny i wyjątkowo funkcjonalny sposób na graficzne przedstawienie liczby wszystkich aktualnych zleceń, ich obecnego statusu, osoby odpowiedzialnej oraz wielu innych czynników.

Kanban ze zleceniami - Serwis Planner

Jako kierownik masz całkowicie wolną rękę w zakresie projektowania takiego procesu i definiowania jego poszczególnych etapów. Przykładem może być podstawowy, czteroetapowy kanban wykorzystywany w wielu firmach zajmujących się serwisem, z podziałem na statusy: „nowe”, „przekazane” (serwisantowi), „realizacja” czy też „rozliczenia”. Zebranie wszystkich informacji w jednym miejscu sprawia, że Twoi serwisanci mają wszystko pod ręką i nie tracą czasu na szukanie potrzebnych im sinformacji.

Pobieraj dostosowane szablony

Spod każdego zlecenia błyskawicznie może zostać pobrany dowolnie dostosowany do specyfiki Twojego biznesu, wybrany przez Ciebie szablon. Może to być na przykład protokół przyjęcia lub zakończenia zlecenia, karty gwarancyjne przypisane produktom, zapytania ofertowe bądź inne, istotne dla Twojej firmy dokumenty. Jednolite szablony pod zleceniami zapewniają wyjątkowo szybkie i wygodne tworzenie potrzebnych w danym momencie kwitów, a standard ich wyglądu gwarantuje zachowanie spójnego wizerunku firmy.

Ofertowanie w programie do serwisu

Powiadomienia spod zleceń

Powiązane ze zleceniami powiadomienia pozwalają na automatyczną wysyłkę wiadomości e-mail i SMS do klientów, serwisantów czy samego kierownika serwisu. Tylko od Ciebie zależy, co i kiedy będzie wysyłane – prosty panel tworzenia powiadomienia pozwala na wybór jego typu, zdefiniowanie odbiorcy, treści wiadomości oraz czasu wysyłki. Dla przykładu, Twoi pracownicy mogą otrzymywać odpowiednio dostosowane przypomnienia SMS i e-mail, a także być zawsze na bieżąco – na przykład w kwestii nowych, przypisanych im zleceń – dzięki powiadomieniom push z aplikacji w telefonie.

Twój klient, z kolei, może na przykład otrzymywać maila za każdym razem, kiedy zostanie zmieniony status powiązanego z nim zlecenia, a w momencie jego zakończenia (a więc kiedy będzie mógł już on odebrać towar) może dostać on odpowiednią wiadomość SMS.

Powiadomienia w aplikacji serwisowej

Nadzoruj dostęp do informacji

Uprawnienia pracowników to jeden z kluczowych obszarów nowoczesnego, funkcjonalnego programu do serwisu. Odpowiadają one bowiem za bezpieczeństwo wszystkich gromadzonych informacji, wpływają na przejrzystość i czytelność systemu, a w szerszej perspektywie ułatwiają pracę serwisantów i pozwalają im się skupić wyłącznie na istotnych dla nich sprawach.

Jako kierownik masz możliwość szerokiego zarządzania uprawnieniami określonego pracownika i zawężania dostępnych dla niego możliwości w systemie. Elastyczność programu Serwis Planner pozwala w kilku kliknięciach wskazać osoby, które mogą widzieć dane obszary funkcyjne czy nawet wybrane pola. Analogicznie do hierarchii obecnej w przedsiębiorstwie, również i w programie do serwisu cała kadra pracownicza może przyjmować konkretne role oraz posiadać określony przez Ciebie zestaw uprawnień.

Czy każdy serwisant powinien móc usuwać zlecenia i mieć nieograniczony dostęp do informacji powiązanych z kontrahentami? Raczej nie. Profesjonalny program do serwisu dostosowany do dzisiejszych czasów – a takim jest właśnie Serwis Planner – oferuje bardzo wiele opcji konfiguracji w tym zakresie. Możesz zdecydować, między innymi, czy dany pracownik jest w stanie zmieniać status zleceń lub je usuwać czy też jakie pola w zleceniu są dla niego widoczne i które z nich może edytować, a które widzi w wersji wyłącznie do odczytu.

Monitoruj priorytetowe raporty

Kolejnym istotnym elementem elastycznego programu do serwisu jest dostarczanie dostosowanych do specyfiki biznesu raportów, które prezentują informacje poprzez atrakcyjne wizualnie wykresy lub za pomocą przejrzystych tabel z danymi. To błyskawiczny sposób na pozyskiwanie zawsze aktualnej i przydatnej w codziennych działaniach wiedzy – bez konieczności przeszukiwania systemu i ręcznego agregowania informacji.

Wśród podstawowych, dostępnych dla kierownika raportów znajdują się, między innymi:

 • czas poświęcony na zlecenia dla pracownika w okresie,
 • gospodarka magazynowa – ruchy magazynowe,
 • listy zleceń wg typów i kontrahentów lub urządzeń w danym okresie,
 • ofertowanie wg pozycji,
 • pracochłonność zleceń wg typów i kontrahentów w okresie,
 • sprzedaż netto wg pozycji,
 • zamówienia wg pozycji.
Raport czasu pracy - Serwis Planner

Tego typu raporty mogą być, rzecz jasna, dowolnie dostosowane i skonfigurowane tak, by odpowiadać specyfice firmy, a za pomocą jednego przycisku – natychmiast pobrane na dysk lokalny w formacie .csv lub .xlsx (jako plik programu Excel).

Elastyczny pulpit pracy i panel klienta

Pulpit pracy w programie do serwisu jest miejscem, które każdy z pracowników firmy widzi od razu po zalogowaniu do systemu. Tego typu rozwiązanie w Serwis Planner to przydatna funkcjonalność, która – dzięki szerokim możliwościom indywidualnego dostosowania – pozwala znacznie oszczędzać czas i trzymać wszystkie najważniejsze informacje zawsze pod ręką.

Dzięki pulpitom pracy już nigdy więcej nie będziesz musiał poruszać się po całym systemie, by znaleźć potrzebne dane – jeżeli któraś z funkcji ma dla Ciebie szczególne znaczenie (np. raporty) wystarczy podpiąć ją na pulpicie i mieć zawsze w zasięgu jednego kliknięcia. Jako kierownik to Ty decydujesz, co znajduje się na widoku głównym poszczególnych pracowników Twojej firmy. Kadra kierownicza może mieć tam, na przykład, dostęp do wszystkich zleceń i wygodnie je dzięki temu koordynować, za to pracownicy mogą mieć akces jedynie do swoich zleceń i zaplanowanych zadań.

Pulpit pracy w serwisie

W analogiczny sposób działa panel klienta, który możesz przekazać wszystkim (lub jedynie wybranym) swoim kontrahentom, dzięki któremu również i oni zyskają uprawnienia do określonych możliwości Twojego systemu. Konfigurowalność programu Serwis Planner również i w tym zakresie daje Ci wolną rękę: możesz zdecydować, czy klienci widzą jedynie swoje zlecenia (oraz które z pól w zleceniu są im udostępniane) i mają wgląd w historię zleceń, czy też będą oni w stanie rejestrować nowe zgłoszenia, np. zgłaszać usterki.

Dostosuj kartotekę klienta

Kartoteki klientów to kluczowe dla firmy dokumenty, które stanowią spójną bazę wiedzy o wszystkich kontrahentach. To właśnie tam znajdują się wszystkie najważniejsze informacje dotyczące Waszej współpracy: od podstawowych danych o firmie czy osób kontaktowych, aż po listę zrealizowanych dla niej zleceń czy szczegółowy spis serwisowanych urządzeń.

Jako kierownik w programie Serwis Planner masz możliwość tworzenia własnych pól (atrybutów) do opisywania klientów Twojej firmy. Mogą to być zarówno pola do uzupełnienia (np. opis klienta), proste pola do zaznaczania odpowiedniej opcji (np. „czy mamy umowę?” – tak/nie), uzupełnianie daty (np. czas obowiązywania umowy), czy też pola umożliwiające podpięcie odpowiednich plików (np. powiązanej z danym kontrahentem umowy serwisowej).

Kartoteka klienta serwisu

Dostosuj Serwis Planner do potrzeb Twojego biznesu

Skorzystaj z bezpłatnego okresu próbnego. Bez zobowiązań i karty kredytowej!

Informacje

 • O nas
 • Kontakt
 • Bezpieczeństwo
 • Nowości
 • Klienci
 • Case Studies
 • Finansowanie
 • FAQ
 • RODO
 • Dla Partnera

Na początek

Wiedza o serwisie

Integracje