Integracja z API

Co to jest i jakie ma zastosowanie?

Stosowanie najnowszych technologicznych rozwiązań dla większości przedsiębiorstw jest esencjonalnym sposobem na utrzymywanie przewagi konkurencyjnej. Systemy API istnieją na rynku zaledwie od kilkunastu lat, ale dziś używają ich już miliony firm na całym świecie. Czym jest API i jak może wspomóc działalność Twojej organizacji?

Czym jest API?

API to akronim, który oznacza interfejs programowania aplikacji (z ang. Application Programming Interface). Najprościej ujmując, jest to sposób komunikowania się poszczególnych składników oprogramowania i aplikacji sieciowych, a także wymiany i przesyłu informacji pomiędzy różnymi systemami. Przetwarzanie w taki sposób informacji przez interfejsy API wykorzystywane jest przede wszystkim przez przedsiębiorstwa w celu wprowadzania innowacyjnych rozwiązań, tworzenia użytecznych i pomysłowych produktów oraz oferowaniu kreatywnych usług.

Interfejsy API stanowią odpowiedź na stawianą przed coraz większą liczbą organizacji koniecznością transformacji i adaptacji w celu walki o klienta. Jedną z możliwości tego typu rozwiązań jest włączenie się do sieci kontrahentów w celu wzajemnej wymiany informacji ukierunkowanej na dobro klientów.

Interfejs programowania aplikacji w Serwis Planner

Tworzenie własnych, indywidualnych zapytań do API w oprogramowaniu Serwis Planner udostępniane jest wszystkim klientom korzystającym z aktualnej wersji systemu na jednym z dedykowanych środowisk – np. VPS. Liczba zapytań, które można wygenerować jest w pełni nieograniczona i zależna od samego użytkownika – jedynym ograniczeniem są w tym przypadku istniejące zasoby serwera, w którym znajduje się API. Wszystkie najnowsze zmiany i pełną dokumentację interfejsu programowania aplikacji w systemie Serwis Planner znajdują się na dedykowanej stronie Questy. Jeśli nie jesteś jeszcze użytkownikiem naszego systemu, a chcesz dowiedzieć się wiecej o integracji z API, skontaktuj się z nami.

Wdrożenie rozwiązań oferowanych przez interfejsy API w przedsiębiorstwie niesie ze sobą szereg istotnych korzyści. Wśród najważniejszych z nich można wymienić:

 • Samodzielne programowanie integracji z dowolnym programem lub aplikacją.
 • Samodzielność systemu i brak uzależnienia od jego dostawcy.
 • Usprawnienia automatyzacyjne w firmie, pomagające zaoszczędzić czas i obniżyć koszty.
 • Znaczne ułatwienie wprowadzania innowacji i tworzenia nowych produktów.
 • Docieranie do większej liczby klientów (za pośrednictwem uproszczonego wyszukiwania odbiorców w różnych platformach).
 • Przyspieszenie i uproszczenie procesu sprzedaży w przedsiębiorstwie.

Praktyczne wykorzystanie interfejsów programowania aplikacji

Przy korzystaniu z systemów ERP nierzadko pojawia się konieczność ich rozwoju – np. w celu rozszerzenia obecnej funkcjonalności. Idealnym narzędziem do tego okazują się być interfejsy API, służące jako pośrednik między oprogramowaniem ERP a programem żądającym danych. Przy wywołaniu konkretnego zapytania (oraz jeśli istnieją odpowiednie uprawnienia) API odbiera żądanie systemu i gromadzi określone pakiety danych. Dzięki temu uaktualnienie systemu ERP staje się jeszcze prostsze, a wprowadzanie poszczególnych zmian można powierzyć pracownikom firmy bądź zewnętrznym deweloperom, bez konieczności angażowania dostawcy systemu ERP.

Do najczęstszych zastosowań interfejsów API należy wykorzystywanie ich w celu integracji z formularzami zewnętrznymi, które znajdują się na stronach internetowych. Niezależnie od celu oraz rodzaju formularza – np. zapewnienia kontaktu, możliwości reklamacji, zgłoszeń, itd. – działanie API przebiega w ten sam sposób. W momencie wypełnienia formularza na stronie internetowej, system wywołuje odpowiedni zapis do systemu, tworząc w ten sposób np. zadanie w kalendarzu czy też zlecenie serwisowe.

Przykładowy formularz zintegrowany z API w systemie Serwis Planner

Integrację interfejsu API zaprogramować można z dowolnym zewnętrznym programem i systemem, który ma znaczenie w działalności przedsiębiorstwa. Wymiana danych w dwie strony pozwoli na przepływ informacji zarówno do danego systemu, jak i na zewnątrz, w zależności od tego, w jaki sposób został zaprogramowany.

Chcesz skorzystać z integracji z API?

Skontaktuj się z naszymi specjalistami. Udzielimy Ci wszelkich niezbędnych informacji.

Skontaktuj się z nami

Informacje

 • O nas
 • Kontakt
 • Bezpieczeństwo
 • Nowości
 • Klienci
 • Case Studies
 • Finansowanie
 • FAQ
 • RODO
 • Dla Partnera

Na początek

Wiedza o serwisie

Integracje