Materiały how-to

Pierwsze kroki w programie dla serwisu

1. Jak zarządzać zleceniami i koordynować pracę serwisantów?

Z materiału dowiesz się:

 • jak planować, delegować i sprawdzać status zleceń,
 • gdzie znajduje się lista wykonanych zleceń,
 • gdzie znajdę historię zleceń dla danego kontrahenta,
 • jak szybko wyszukać zlecenie,
 • gdzie znajdę historię zleceń dla danego urządzenia serwisowanego,
 • jak stworzyć zlecenie ze skrótu,
 • jak wiązać zlecenie z kontrahentem lub produktem serwisowanym,
 • jak pracować na zadaniach i zdarzeniach i wiązać je ze zleceniami.

2. Jak zarządzać produktami serwisowanymi?

Z materiału dowiesz się:

 • gdzie znajdziesz listę serwisowanych urządzeń,
 • jak czytać historię urządzenia serwisowanego,
 • jak szybko dodać urządzenie serwisowane ze skrótu,
 • jak powiązać zlecenie z kontrahentem,
 • jak sprawdzić historię zleceń i listę serwisowanych urządzeń
  dla danego kontrahenta,
 • jak stworzyć lub edytować nowe atrybuty dla urządzeń serwisowanych,
 • jak skorzystać z atrybutów przy wyszukiwaniu.

3. Jak pracować na zleceniach jako serwisant?

Z materiału dowiesz się:

 • gdzie znajdziesz listy zleceń,
 • jak wypełnić kartę zlecenia po jego ukończeniu,
 • gdzie odnaleźć informacje o kontrahencie,
 • gdzie znaleźć informacje o serwisowanych urządzeniach.

4. Jak korzystać z raportów?

Z materiału dowiesz się:

 • gdzie znaleźć raporty w systemie,
 • o czym informują nas poszczególne raporty,
 • jak filtrować dane w raportach.

5. Jak korzystać z map?

Z materiału dowiesz się:

 • jak skutecznie planować i optymalizować kolejność wykonywanych zleceń,
 • jak monitorować lokalizację pracowników.

Informacje

 • O nas
 • Kontakt
 • Bezpieczeństwo
 • Nowości
 • Klienci
 • Case Studies
 • Finansowanie
 • FAQ
 • RODO
 • Dla Partnera

Na początek

Wiedza o serwisie

Integracje