Zarządzanie procesami

w programie do serwisu

Tworzenie własnych typów procesów

SerwisPlanner dopasowuje się do potrzeb Twojego przedsiębiorstwa, aby praca z nim była dla Ciebie maksymalnie efektywna. Zarządzanie procesami w programie do serwisu jest kluczową funkcjonalnością. W naszym systemie możesz odwzorować procesy, które występują w Twojej firmie. Umożliwia on tworzenie wielu typów procesów o indywidualnych seriach. Proces może składać się z wielu etapów (faz), które możesz dowolnie definiować, a także łączyć ze sobą.

Nasz system do serwisu pozwala na wyświetlanie etapów procesu w zależności od nadanych uprawnień. Jeśli będziesz chciał, aby to kierownik zatwierdził zakończenie danego zlecenia możesz tylko do jego profilu przypisać taką możliwość. W sytuacji, gdy proces jest złożony i pracuje nad nim kilka osób nadawanie uprawnień do konkretnych faz procesu eliminuje ryzyko pomyłki i przesunięcia procesu do złej fazy. Możesz pozwolić swoim pracownikom przechodzić po kolei z jednego etapu na drugi lub pozwolić zmieniać te etapy dowolnie.Graficzne modelowanie procesów

SerwisPlanner zadbał o to, aby tworzenie procesów było maksymalnie intuicyjne i przyjazne dla Ciebie. W systemie do serwisu możesz tworzyć procesy odpowiadające potrzebom Twojej firmy.Graficzne modelowanie procesów polega na łączeniu etapów (faz) za pomocą strzałek, które utworzysz dla konkretnego procesu. Wystarczy, że przypiszesz te etapy do odpowiedniego typu procesu. SerwisPlanner daje możliwość tworzenia wielu procesów o różnych fazach.

Najważniejsze korzyści:

  • oszczędność czasu — intuicyjne i proste tworzenie procesów,
  • modelowanie procesów dla profili,
  • nadawanie uprawnień do faz procesu,
  • uporządkowane zarządzanie procesami.

Załóż bezpłatne konto i zacznij korzystać z systemu już teraz

WYPRÓBUJ ZA DARMO