Zarządzanie procesami

w programie do serwisu

Tworzenie własnych typów procesów

Serwis Planner dopasowuje się do potrzeb Twojego przedsiębiorstwa, aby praca z nim była dla Ciebie maksymalnie efektywna.
Zarządzanie procesami w programie do serwisu jest kluczową funkcjonalnością. W naszym systemie możesz odwzorować procesy, które występują w Twojej firmie np. instalacja, przegląd i inne. Serwis Planner umożliwia obsługę wielu procesów z różnymi fazami oraz atryburtami.

Nasz system do serwisu pozwala na wyświetlanie etapów procesu w zależności od nadanych uprawnień. Jeśli będziesz chciał, aby to kierownik zatwierdził zakończenie danego zlecenia możesz tylko do jego profilu przypisać taką możliwość.
W sytuacji, gdy proces jest złożony i pracuje nad nim kilka osób nadawanie uprawnień do konkretnych faz procesu eliminuje ryzyko pomyłki i przesunięcia procesu do złej fazy. Możesz pozwolić swoim pracownikom przechodzić po kolei (z jednego etapu na drugi) lub pozwolić zmieniać te etapy dowolnie.
Graficzne modelowanie procesów

Graficzne modelowanie procesów polega na łączeniu, stworzonych wczeniej, faz zlecenia za pomocą strzałek. Strzałki określają zależności - możliwość przejścia lub powrotu do danej fazy przez serwisanta lub kierownika.


Najważniejsze korzyści:

  • oszczędność czasu — intuicyjne i proste tworzenie procesów,
  • modelowanie procesów dla profili,
  • nadawanie uprawnień do faz procesu,
  • uporządkowane zarządzanie procesami.

Konfiguracja procesów – Program do serwisu

Załóż bezpłatne konto i zacznij korzystać z systemu już teraz