Raporty w programie do serwisu

Monitorowanie, analizowanie i optymalizowanie działań

Raporty w systemie Serwis Planner umożliwią Ci skuteczną analizę działań Twoich serwisantów. Wykorzystując dostępne raporty możesz precyzyjnie określić pracochłonność i ilość zleceń według typów i kontrahentów w wybranym okresie, a także czas poświęcony na zlecenia przez pracownika. Dodatkowo szybko ustalisz ilość zleceń według konkretnych serwisowanych przez Ciebie urządzeń.

Raporty w programie do serwisu to narzędzie, które usprawnia funkcjonowanie całego serwisu. Dzięki monitorowaniu pracy serwisu, będziesz mógł zauważyć niepokojące sytuacje przez które możesz być stratny, co pozwoli na wprowadzenie usprawnień i zwiększenie przychodu.

Wszystkie raporty możesz pobierać w formacie CSV lub XLSX i przesyłać do pozostałych członków zespołu.Pracochłonność zleceń wg typów i kontrahentów w okresie

Raport umożliwia ocenę pracochłonności według typów zleceń i kontrahentów w wybranym przedziale czasu. Dodatkowo kolumny tj. kwartał, czy miesiąc pozwalają na szybką analizę trendu. Raport pokazuje ile czasu poświęcili Twoi pracownicy na zlecenia np. instalacja u konkretnych kontrahentów. Analizując te informacje szybko możesz odkryć, że współpraca z danym klientem jest np. nierentowna, ponieważ Twoi pracownicy poświęcają klientowi bardzo dużo czasu w stosunku do przychodów, jakie otrzymujesz z tego tytułu. To także doskonałe źródło do wprowadzania optymalizacji.

Wyświetlając na raporcie pracochłonność według typu i zestawiając to z przychodami z tego tytułu, możesz ocenić, która z oferowanych usług przynosi Ci najwięcej korzyści lub strat.
Ilość zleceń wg typów i kontrahentów w okresie

Raport wyświetla informacje o ilości zleceń wg typów oraz kontrahentów. W ten sposób oszczędzasz czas na zebranie i przygotowanie danych i otrzymujesz informację o tym, ile zleceń wykonali Twoi pracownicy dla konkretnych kontrahentów. Dodatkowo, podział na typ zlecenia, pozwala na wyświetlenie informacji nie tylko o ilości, ale także o rodzaju wykonanych zleceń.

To z kolei pozwoli Ci wstępnie określić, czy współpraca z danym klientem jest opłacalna. Raport pomoże również wskazać obszary, które mogą wymagać poprawy. W jaki sposób?

Porównywanie kontrahentów wyłącznie według ilości zleceń nie jest efektywne. Zlecenia każdego typu różnią się poświęconym czasem Twoich pracowników oraz przychodem, a więc wartościami niezwykle ważnymi dla Ciebie. Jeśli ilość zleceń o wybranym typie (np. przegląd, instalacja) jest wysoka to sytuacja wydaje się być dobra. Natomiast, jeśli przeważa typ zlecenia, który jest dla Ciebie mniej rentowny (np. reklamacje) to informacja o dużej ilości może być sygnałem, że należy wprowadzić usprawnienia we współpracy z tym kontrahentem.
Czas poświęcony na zlecenia dla pracownika w okresie

Raport pozwala ocenić ile czasu pracownicy poświęcili na zlecenia. W zależności od wybranych filtrów możesz otrzymać informacje:

  • o czasie poświęconym przez wybranego pracownika na konkretne zlecenie,
  • o tym, który pracownik poświęcił najwięcej lub najmniej czasu na zlecenie,
  • o tym, jakiego typu zlecenia zajmują najwięcej czasu Twoim pracownikom.

Jak wykorzystać takie informacje?

Wiedząc ile czasu Twoi pracownicy poświęcają na zlenienia według typów, jesteś w stanie określić pewną normę. Wtedy wszystkie wahania będą dla Ciebie sygnałem ostrzegawczym. Dodatkowo, jeśli wiesz ile czasu Twój pracownik poświęci np. na serwis, to będziesz potrafił precyzyjnie wycenić taką usługę w przyszłości.

Jeden z Twoich pracowników może wykonywać jedną usługę szybciej (np. reklamację), a drugą (np. instalację) wolniej. Natomiast u innego pracownika ta relacja może wyglądać odwrotnie. Analizując wykonywane działania, możesz w lepszy sposób przydzielać pracowników do konkretnych zleceń.

Ilość zleceń wg typów i kontrahentów dla urządzeń w okresie

Raport wyświetla informacje o tym, ile zleceń o konkretnym typie było wykonanych dla konkretnego produktu serwisowanego w danym czasie. To kolejne narzędzie, które pozwoli szybko wykryć odchylenie od normy i zastosować usprawnienie.

W jaki sposób? Załóżmy, że sytuacja pożądana jest w momencie, gdy raport wskazuje średnio po dwa zlecenia w ciągu kwartału dla serwisowanego urządzenia. Jeśli jedno z nich odnotowało więcej zleceń i są to zlecenia, które według Ciebie nie są korzystne np. reklamacje, otrzymujesz bardzo szybko informację. W ten sposób możesz przejść do szczegółowej analizy, wykorzystując pozostałe raporty i wprowadzić zmiany, ponieważ taka sytuacja może w długim okresie spowodować większe koszty niż przychody dla Twojego serwisu.

Jak korzystać z raportów? – Program do serwisu

Załóż bezpłatne konto i zacznij korzystać z systemu już teraz