Raporty w programie do serwisu

Monitorowanie, analizowanie i optymalizowanie działań

Raporty w systemie Serwis Planner umożliwią Ci skuteczną analizę działań Twoich serwisantów. Wykorzystując dostępne raporty możesz precyzyjnie określić pracochłonność i ilość zleceń według typów i kontrahentów w wybranym okresie, a także czas poświęcony na zlecenia przez pracownika. Dodatkowo szybko ustalisz ilość zleceń według konkretnych serwisowanych przez Ciebie urządzeń.

Raporty w programie do serwisu to narzędzie, które usprawnia funkcjonowanie całego serwisu. Dzięki monitorowaniu pracy serwisu, będziesz mógł zauważyć niepokojące sytuacje, przez które możesz być stratny, co pozwoli na wprowadzenie usprawnień i zwiększenie przychodu.

W codziennej pracy możesz mieć łatwy dostęp do potrzebnych raportów, umieszczając je w formie przejrzystych widgetów na pulpicie pracy.

Wszystkie raporty możesz pobierać w formacie CSV lub XLSX i przesyłać do pozostałych członków zespołu.

Pracochłonność zleceń wg typów i kontrahentów w okresie

Raport umożliwia ocenę pracochłonności według typów zleceń i kontrahentów w wybranym przedziale czasu. Dodatkowo kolumny tj. kwartał, czy miesiąc pozwalają na szybką analizę trendu. Raport pokazuje ile czasu poświęcili Twoi pracownicy na zlecenia np. instalacja u konkretnych kontrahentów. Analizując te informacje szybko możesz odkryć, że współpraca z danym klientem jest np. nierentowna, ponieważ Twoi pracownicy poświęcają klientowi bardzo dużo czasu w stosunku do przychodów, jakie otrzymujesz z tego tytułu. To także doskonałe źródło do wprowadzania optymalizacji.

Wyświetlając na raporcie pracochłonność według typu i zestawiając to z przychodami z tego tytułu, możesz ocenić, która z oferowanych usług przynosi Ci najwięcej korzyści lub strat.Liczba zleceń wg typów i kontrahentów w okresie

Raport wyświetla informacje o ilości zleceń wg typów oraz kontrahentów. W ten sposób oszczędzasz czas na zebranie i przygotowanie danych i otrzymujesz informację o tym, ile zleceń wykonali Twoi pracownicy dla konkretnych kontrahentów. Dodatkowo, podział na typ zlecenia, pozwala na wyświetlenie informacji nie tylko o ilości, ale także o rodzaju wykonanych zleceń.

To z kolei pozwoli Ci wstępnie określić, czy współpraca z danym klientem jest opłacalna. Raport pomoże również wskazać obszary, które mogą wymagać poprawy. W jaki sposób?


Porównywanie kontrahentów wyłącznie według ilości zleceń nie jest efektywne. Zlecenia każdego typu różnią się poświęconym czasem Twoich pracowników oraz przychodem, a więc wartościami niezwykle ważnymi dla Ciebie. Jeśli ilość zleceń o wybranym typie (np. przegląd, instalacja) jest wysoka to sytuacja wydaje się być dobra. Natomiast, jeśli przeważa typ zlecenia, który jest dla Ciebie mniej rentowny (np. reklamacje) to informacja o dużej ilości może być sygnałem, że należy wprowadzić usprawnienia we współpracy z tym kontrahentem.

Czas poświęcony na zlecenia dla pracownika w okresie

Raport pozwala ocenić ile czasu pracownicy poświęcili na zlecenia. W zależności od wybranych filtrów możesz otrzymać informacje:

  • o czasie poświęconym przez wybranego pracownika na konkretne zlecenie,
  • o tym, który pracownik poświęcił najwięcej lub najmniej czasu na zlecenie,
  • o tym, jakiego typu zlecenia zajmują najwięcej czasu Twoim pracownikom.

Jak wykorzystać takie informacje?

Wiedząc ile czasu Twoi pracownicy poświęcają na zlenienia według typów, jesteś w stanie określić pewną normę. Wtedy wszystkie wahania będą dla Ciebie sygnałem ostrzegawczym. Dodatkowo, jeśli wiesz ile czasu Twój pracownik poświęci np. na serwis, to będziesz potrafił precyzyjnie wycenić taką usługę w przyszłości.

Jeden z Twoich pracowników może wykonywać jedną usługę szybciej (np. reklamację), a drugą (np. instalację) wolniej. Natomiast u innego pracownika ta relacja może wyglądać odwrotnie. Analizując wykonywane działania, możesz w lepszy sposób przydzielać pracowników do konkretnych zleceń.

Liczba zleceń wg typów i urządzeń w okresie

Raport wyświetla informacje o tym, ile zleceń o konkretnym typie było wykonanych dla konkretnego produktu serwisowanego w danym czasie. To kolejne narzędzie, które pozwoli szybko wykryć odchylenie od normy i zastosować usprawnienie.

W jaki sposób? Załóżmy, że sytuacja pożądana jest w momencie, gdy raport wskazuje średnio po dwa zlecenia w ciągu kwartału dla serwisowanego urządzenia. Jeśli jedno z nich odnotowało więcej zleceń i są to zlecenia, które według Ciebie nie są korzystne np. reklamacje, otrzymujesz bardzo szybko informację. W ten sposób możesz przejść do szczegółowej analizy, wykorzystując pozostałe raporty i wprowadzić zmiany, ponieważ taka sytuacja może w długim okresie spowodować większe koszty niż przychody dla Twojego serwisu.Gospodarka magazynowa – ruchy magazynowe

Celem tego raportu jest prezentacja wszystkich ruchów magazynowych, które mają miejsce w Twojej firmie. Szczególne znacznie ma on w momencie, w którym zarządzasz swoją bazą produktów i tworzysz dokumenty magazynowe. To one są podstawą automatycznego generowania niniejszego zestawienia. Dzięki zebraniu odpowiednich danych możesz przeanalizować:

  • wyjścia z magazynu,
  • przyjścia do magazynu,
  • ruchy wewnętrzne między Twoimi magazynami.

Z łatwością możesz monitorować jakie działania magazynowe są podejmowane w odniesieniu do poszczególnych urządzeń, kiedy mają one miejsce, a także z jaką ceną netto są powiązane. Dodatkowo, dzięki funkcjonalności raportów w programie Serwis Planner szybko podejrzysz szczegóły wybranego produktu, egzemplarza, a także samego dokumentu magazynowego.

Sprzedaż netto wg pozycji

Działalność serwisowa bywa niekiedy łączona z procesami sprzedażowymi. W takiej sytuacji niezbędnym dla osób zarządzających staje się raport, który pozwala na analizę poziomu sprzedaży netto.

Generowane (automatycznie na podstawie faktur) podsumowanie transakcji stwarza możliwość monitorowania sprzedaży pod względem wielu różnych aspektów. Nie jest to raport, który pokazuje jedynie wartość sprzedaży w okresie – możliwe jest również sprawdzenie jakich sprzętów ona dotyczy, jacy handlowcy i kontrahenci są zaangażowani w cały proces, a także które kategorie oferowanych produktów cieszą się największą popularnością.

Zaletą raportów systemowych w programie Serwis Planner jest ich pełna konfigurowalność. Z tego względu możesz samodzielnie wybrać informacje, które chcesz w danym momencie przeanalizować. Przykładowo, możesz sprawdzić jakie sprzęty generowały największą sprzedaż w określonym czasie.

Jeśli Twoja działalność serwisowa uzupełniona jest o sprzedaż, z pewnością doskonale wiesz, że proces sprzedażowy to wieloetapowe działanie. Często jego nieodłącznym elementem są oferty i zamówienia. Aspekty te również możesz z łatwością analizować, wykorzystując do tego automatyczne raporty systemowe – Ofertowanie wg pozycji i Zamówienia wg pozycji.

Historia logowań

Dodatkowym elementem, który podlega raportowaniu jest historia logowań do systemu, pozwalająca śledzić aktywność pracowników. Jest to zestawienie, które nie znajduje się na standardowej liście raportów. Aby móc je przeanalizować musisz do adresu swojego systemu dopisać następujący fragment: /userLoginHistory/list/. Przeniesie Cię do specjalnie dedykowanej zakładki, w której zobaczysz posortowane po dacie zdarzenia związane z dostępem do systemu.

Z łatwością sprawdzisz:

  • z jakim pracownikiem było powiązane zdarzenie,
  • czy było to logowanie, nieudane logowanie lub też wylogowanie,
  • a także datę oraz godzinę wystąpienia akcji.Zgodnie z potrzebami możesz skorzystać również z filtrów, które usprawnią Twoją analizę.

Dzięki takiemu zestawieniu masz możliwość stałego monitorowania logowań Twoich pracowników oraz sprawdzania, czy ktoś niepożądany nie uzyskuje dostępu do systemu.

Załóż bezpłatne konto i zacznij korzystać z systemu już teraz