Materiały how-to

Pierwsze kroki w programie dla serwisu


Praca w systemie - materiały dla Użytkownika


#1 Jak pracować na zleceniach jako serwisant?

Z materiału dowiesz się:

 • gdzie znajdziesz listy zleceń,
 • jak wypełnić kartę zlecenia po jego ukończeniu,
 • gdzie odnaleźć informacje o kontrahencie,
 • gdzie znaleźć informacje o serwisowanych urządzeniach.
#2 Jak zarządzać produktami serwisowanymi?

Z materiału dowiesz się:

 • gdzie znajdziesz listę serwisowanych urządzeń,
 • jak czytać historię urządzenia serwisowanego,
 • jak szybko dodać urządzenie serwisowane ze skrótu,
 • jak powiązać zlecenie z kontrahentem,
 • jak sprawdzić historię zleceń i listę serwisowanych urządzeń
  dla danego kontrahenta,
 • jak stworzyć lub edytować nowe atrybuty dla urządzeń serwisowanych,
 • jak skorzystać z atrybutów przy wyszukiwaniu.
#3 Jak zarządzać zleceniami i koordynować pracę serwisantów?

Z materiału dowiesz się:

 • jak planować, delegować i sprawdzać status zleceń,
 • gdzie znajduje się lista wykonanych zleceń,
 • gdzie znajdę historię zleceń dla danego kontrahenta,
 • jak szybko wyszukać zlecenie,
 • gdzie znajdę historię zleceń dla danego urządzenia serwisowanego,
 • jak stworzyć zlecenie ze skrótu,
 • jak wiązać zlecenie z kontrahentem lub produktem serwisowanym,
 • jak pracować na zadaniach i zdarzeniach i wiązać je ze zleceniami.
#4 Jak korzystać z raportów?

Z materiału dowiesz się:

 • gdzie znaleźć raporty w systemie,
 • o czym informują nas poszczególne raporty,
 • jak filtrować dane w raportach.
#5 Jak korzystać z map?

Z materiału dowiesz się:

 • jak skutecznie planować i optymalizować kolejność wykonywanych zleceń,
 • jak monitorować lokalizację pracowników.


Konfiguracja systemu - część administracyjna
#1 Jak dodać konta pracowników?

Z materiału dowiesz się:

 • jak dodać konto pracownika,
 • jakie dane są potrzebne do stworzenia konta,
 • jak zaprosić użytkownika do korzystania z systemu.
#2 Jak zarządzać uprawnieniami?

Z materiału dowiesz się:

 • czym są i gdzie znajdują się profile użytkowników,
 • jak dodać profil użytkownika,
 • jak skonfigurować uprawnienia do profilu.
#3 Jak dodać własne pola do zleceń?

Z materiału dowiesz się:

 • czym są atrybuty i jakie jest ich zastosowanie,
 • jak dodać własny atrybut do zlecenia,
 • jak przypisać atrybut do typu zlecenia.
#4 Import kontrahentów, osób kontaktowych oraz produktów

Z materiału dowiesz się:

 • jakie typy plików można importować do systemu,
 • gdzie znajduje się funkcja importowania,
 • jak zaimportować listę kontrahentów i osób kontaktowych,
 • jak zaimportować listę produktów.
#5 Konfiguracja procesów

Z materiału dowiesz się:

 • dlaczego warto dodawać indywidualne typy procesów,
 • jak stworzyć nowy typ procesu,
 • jak dodać fazy do procesów,
 • jak zarządzać graficznym modelowaniem faz,
 • jak nadać uprawnienia do procesów,
 • jak dodać własne atrybuty do procesów.
#6 Jak skonfigurować zadania i zdarzenia?

Z materiału dowiesz się:

 • jak sprawdzić zaplanowane zadania dla serwisantów
  na kalendarzu według typu procesu,
 • jak dodać zadanie do zlecenia,
 • jak stworzyć nowy typ zadania i zdarzenia,
 • jak dodać uprawnienia do zadań i zdarzeń.
#7 Jak przygotować panel klienta?

Z materiału dowiesz się:

 • jak stworzyć profil klienta i zarządzać uprawnieniami klienta,
 • jak skonfigurować pulpit klienta,
 • jak udostępnić system klientom.
#8 Jak skonfigurować automatyczne powiadomienia?

Z materiału dowiesz się:

 • dlaczego warto konfigurować automatyczne powiadomienia,
 • jak skonfigurować powiadomienia mailowe i SMS,
 • jak skonfigurować powiadomienia dla faz procesów,
 • jak dodać szablon wiadomości,
 • jak wybrać odbiorcę powiadomienia.
#9 Jak zarządzać magazynem i korzystać z dokumentów?

Z materiału dowiesz się:

 • jak stworzyć magazyn,
 • jak stworzyć kategorie produktów,
 • jak dodawać produkty,
 • jak nadać uprawnienia do magazynu pracownikom,
 • jak tworzyć własne typy dokumentów,
 • jak wystawić dokument magazynowy,
 • jak powiązać dokument ze zleceniem.
#10 Jak połączyć system z aplikacją mobilną?

Z materiału dowiesz się:

 • jakie możliwości daje aplikacja mobilna,
 • gdzie znajdują się ustawienia konfiguracji aplikacji.
#11 Jak skonfigurować mapy?

Z materiału dowiesz się:

 • do czego służą mapy w programie do serwisu
 • jak poprawnie skonfigurować je w Twoim systemie.
#12 Jak skonfigurować tablice Kanban?

Z materiału dowiesz się:

 • jak monitorować zlecenia na tablicach,
 • jak poprawnie ustawić tablice Kanban w systemie.Załóż bezpłatne konto i zacznij korzystać z systemu już teraz