Funkcje programu do serwisu

Sprawnie zarządzaj zleceniami

Sprawne zarządzanie zleceniami

SerwisPlanner sprawia, że zarządzanie zleceniami staje się łatwe i skuteczne. Oszczędza także czas Twoich pracowników, dzięki możliwości szybkiego tworzenia zleceń.

Szybkie tworzenie zleceń

SerwisPlanner pozwala na błyskawiczne i proste tworzenie nowych zleceń. Możesz jednocześnie dodać klienta, produkt serwisowany oraz zlecenie, więc oszczędzisz czas.

Wystawianie protokołów serwisowych

Szybkie tworzenie protokołów serwisowych pomaga zwiększyć efektywność pracy serwisantów. Nie tracą oni czasu na uzupełnianie informacji, ponieważ system je automatycznie uzupełnia.

Baza serwisowanych urządzeń

Baza wiedzy o serwisowanych urządzeniach jest zbiorem wszystkich informacji o serwisowanym urządzeniu. Niezwykle przydatna w trakcie realizacji zleceń.

Magazyn i tworzenie dokumentów

W programie możesz zarządzać magazynem, co oznacza bieżącą kontrolę stanów magazynowych oraz cen. Możesz również tworzyć dokumenty magazynowe, czyli przyjmować i wydawać produkty na magazyn i automatycznie aktualizować jego wielkość.

Baza wiedzy o klientach

SerwisPlanner stanowi spójną bazę wiedzy o klientach. Ma ona postać katalogu kartotek, które zawierają najistotniejsze informacje o Twoich kontrahentach i Waszej współpracy, takie jak historia wykonanych usług i serwisowanych produktów oraz zaplanowanych zadań i napraw.

Fakturowanie i płatności

SerwisPlanner umożliwia wystawianie faktur, więc pracownicy nie muszą tworzyć ich ręcznie. To duża oszczędność czasu, a także wygoda dla pracownika. System wyświetla też informacje o niezapłaconych fakturach Twoich klientów.

Powiadomienia mailowe

SerwisPlanner pozwala tworzyć powiadomienia mailowe po zmianie fazy. To rozwiązanie oszczędzi Twój czas i usprawni pracę serwisantów. Od teraz Twój pracownik może otrzymać wiadomość e-mail, która poinformuje go o nowym zleceniu.

Kalendarz zleceń

SerwisPlanner pozwala na tworzenie indywidualnych typów zadań. Ta funkcje pozwola na skuteczną i szybszą koordynację pracy. Każde zadanie można powiązać ze zleceniem i pracownikiem.

Produkty i usługi

SerwisPlanner umożliwia zbieranie informacji o produktach i usługach. Dzięki możliwości tworzenia własnych kategorii, baza jest uporządkowana. Zapewnia także spójność komunikacji z klientami.

Zamówienia pracowników

W systemie SerwisPlanner pracownik może złożyć zamówienie np. na części. Dzięki temu można sprawdzić, jaki był np. ich koszt oraz zapotrzebowanie. Pozwoli to na uniknięcie niezrealizowania zlecenia ze brak dostępu do potrzebnych części.

Ofertowanie

SerwisPlanner umożliwia generowanie ofert. Pracownicy mają możliwość planowania zadań i połączenia ich z ofertami. Z dokumentu ofertowego można stworzyć zamówienie.

Uprawnienia

Elastyczne zarządzanie uprawnieniami w SerwisPlannerze pozwoli na bezpieczeństwo danych. Można decydować o tym, co na widzieć dany pracownik. Wpływa to nie tylko na bezpieczeństwo, a także na komfort pracy serwisanta, który nie zgubi się w natłoku informacji.

Panel klienta

SerwisPlanner posiada wygodny panel klienta. Klienci po zalogowaniu się do systemu mogą zarejestrować nowe zgłoszenie. Mają także wgląd do historii wykonanych dla nich zleceń. System umożliwia także na zarządzanie uprawnieniami kontrahenta.

Personalizacja pulpitu

Ta funkcja pozwoala na bardzo elastyczną konfigurację wyświetlanych informacji na pulpicie pracowników. Pracownicy mogą indywidualnie wyświetlać interesujące ich widgety. Dzięki temu mogą oszczędzić czas, widząc jedynie najpotrzebniejsze rzeczy.

Komunikator

Wbudowany komunikator zapewnia ciągłość przekazywania informacji. Pracownicy mogą wiązać wiadomości z odpowiednim zleceniem. Ta funkcja oszczędza czas i pozwala na szybką komunikację.

Integracje z ERP

SerwisPlanner może integrować się z programami handlowymi. Dzięki temu można automatycznie importować faktury, dokumenty magazynowe. Umożliwi to szybsze realizowanie zleceń.

Aplikacja dla serwisanta

Aplikacja dla mobilnego serwisanta to rozwiązanie dla firm, w których pracownicy wykonują zlecenia w terenie. Ułatwia komunikację i zarządzanie zleceniami.

Powiadomienia SMS

Funkcja powiadomień SMS w systemie SerwisPlanner umożliwia automatyczne wysyłanie wiadomości tekstowych do klientów, serwisantów lub do kierownika. Jest to możliwa dzięki integracji systemu SerwisPlanner z SMSAPI.

Raporty w programie do serwisu

Raporty w systemie SerwisPlanner mogą precyzyjnie przeanalizować działania Twoich serwisantów. Pomogą w usprawnieniu funkcjonowania całego serwisu.

Tworzenie i graficzne modelowanie procesów

SerwisPlanner umożliwia odwzorowanie procesów, które występują w firmie. Można tworzyć wiele typów procesów, które składają się z wielu faz. Można je dowolnie definiować oraz łączyć ze sobą.

Pobieranie danych kontrahenta z GUS

Funkcja powiadomień SMS w systemie SerwisPlanner umożliwia automatyczne wysyłanie wiadomości tekstowych do klientów, serwisantów lub do kierownika. Jest to możliwa dzięki integracji systemu SerwisPlanner z SMSAPI.