Aplikacja do serwisu dla mobilnego serwisanta

Płynna komunikacja w trakcie realizacji zleceń

Aplikacja do serwisu – dla kogo?

Aplikacja Serwis Planner na system Android oraz iOS dla mobilnego serwisanta to rozwiązanie dla firm świadczących usługi serwisowe, których pracownicy zajmują się obsługą zleceń serwisowych w terenie. Głównym jej zadaniem jest wsparcie komunikacji oraz ułatwienie zarządzania zgłoszeniami serwisowymi na linii kierownik-serwisant, np. dla firm świadczących usługi serwisowe maszyn i urządzeń.

Mobilna aplikacja serwisowa połączona jest z głównym systemem Serwis Planner. W ten sposób, po zalogowaniu serwisant dzięki aplikacji ma dostęp do pełnej listy przypisanych do niego zleceń serwisowych. Dodatkowo, o każdej nowej usłudze serwisowej może zostać on poinformowany automatycznym powiadomieniem push.

Jakie możliwości oferuje aplikacja serwisowa?

Serwis Planner umożliwia szybkie tworzenie i przekazywanie zleceń serwisowych pracownikom mobilnym. Kierownik za pośrednictwem głównego systemu może dokonać rejestracji zgłoszenia serwisowego i je oddelegować, natomiast serwisant – po zakończeniu prac – potwierdzić realizację usługi serwisowej dzięki aplikacji serwisowej.

Lista zleceń serwisowych w aplikacji podzielona jest na dwie sekcje: „Na dziś” oraz „Nadchodzące”. To pozwala w prosty sposób wyświetlić najbliższe, późniejsze, a także przeterminowane zlecenia. Weryfikację zleceń ułatwia pole „Opis zlecenia”. Dzięki niemu serwisant może dodać odpowiedni komentarz, np. ile czasu poświecił na zlecenie, jakie materiały wykorzystał do wykonania usługi serwisowej maszyny itd.

Dodatkową zaletą aplikacji Serwis Planner jest możliwość załączania zdjęć wykonanych telefonem bezpośrednio do zleceń serwisowych. Po wykonaniu zdjęcia plik automatycznie przypisuje się do zgłoszenia serwisowego i synchronizuje się z bazowym systemem Serwis Planner, budując tym samym historię serwisową urządzenia. Wszystkie zdjęcia i grafiki załączone wcześniej do zlecenia można wyświetlić w aplikacji mobilnej Serwis Planner przechodząc do galerii w zleceniu.

Przydatną dla kierowników funkcjonalność systemu stanowi możliwość dodawania własnych atrybutów w aplikacji – pól, które można przypisać do określonych procesów firmy. Mogą one przyjmować dowolną formę (np. tekst, lista, liczba czy podpis klienta) oraz dotyczyć wszystkich istotnych z punktu widzenia kierownika cech do rejestracji zgłoszeń serwisowych. Od daty zaplanowanych instalacji urządzeń, przez checklisty pracowników i pola do uzupełnienia opisu zlecenia oraz jego zakończenia, aż po podpis klienta, u którego został przeprowadzony serwis. To Ty decydujesz, co zobaczą Twoi serwisanci w aplikacji mobilnej i jakie informacje znajdą się następnie w historii serwisowej danego urządzenia.

Monitoruj lokalizację serwisantów

Połączenie webowego rozwiązania Serwis Planner z jego rozszerzeniem w postaci aplikacji na urządzenia mobilne pozwala osiągnąć perfekcję w zarządzaniu zleceniami serwisowymi. Aplikacja, którą serwisant ma zainstalowaną w swoim telefonie, może udostępniać na bieżąco informacje o jego aktualnej lokalizacji (np. świadcząc usługi serwisowe w terenie), którą kierownik widzi na mapie.

Co zyskujesz dzięki aplikacji mobilnej?

  • Ułatwione planowanie usług serwisowych w terenie
  • Wygodne monitorowanie bieżącego położenia pracowników
  • Szybkie wyszukiwanie zleceń w pobliżu położenia serwisanta
  • Oszczędność czasu i zmniejszenie kosztu dojazdówDostępność 24h/7

Szybkie przekazywanie zleceń

Powiadomienia push

Wyświetlanie trasy na mapie

Szybka komunikacja i wygoda w planowaniu trasy

Powiadomienia o nowym zleceniu

Dzięki powiadomieniom push serwisant natychmiast dowiaduje się o nowej usłudze serwisowej.

Wyświetlanie trasy na mapie

Serwisant, klikając w adres na zleceniu, zostanie przeniesiony do mapy dojazdu do klienta.
Zarządzanie zleceniami

Dzięki aplikacji serwisant może przyjąć zlecenie i zmienić jego status oraz opis zakończenia bezpośrednio po skończeniu prac.

Dokumentacja zdjęciowa

Serwisant może wykonać dokumentację zdjęciową zlecenia na urządzeniu mobilnym. Zostanie ona automatycznie zsynchronizowana z bazowym systemem.

Dlaczego warto wybrać aplikację do serwisu?

Stały dostęp do ważnych informacji o zleceniach

Możliwość szybkiej aktualizacji statusu zlecenia

Pełna kontrola nad terminami realizacji zleceń

Masz pytania dotyczące naszej aplikacji mobilnej? Kliknij tutaj i skontaktuj się z nami.

Materiały how-to:

Jak połączyć system z aplikacją mobilną?

Załóż bezpłatne konto i zacznij korzystać z systemu już teraz